Slide 1
Ultracut logo

Proffs inom
skärningstjänster.

Vårt företag är specialiserat på vatten- och fiberlaserskärning.
Slide 1
Ultracut logo

Proffs inom
skärningstjänster.

Vårt företag är specialiserat på vatten- och fiberlaserskärning.
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

UltraCut som företag

UltraCut inledde sin verksamhet i Strömberg Park i Vasa år 1996. Sedan 2006 har våra lokaler varit belägna i Vasa airport park, i hjärtat av Nordens största energikluster.

Att verka som underleverantör till betydande energiföretag i Vasa har utvecklat vår serviceportfölj till en högkvalitativ och flexibelt helhet.

 • Omsättning: 680.000€ (2019)
 • Personal: 5
 • Verksamhetsställe: Airport Park, Vasa
 • Utgör en del av SOP-Metal-koncernen

En omfattande underleverantörspartner

UltraCut utgör en del av SOP-Metal-koncernen, vilket i sin tur gör det möjligt att erbjuda mycket omfattande servicehelheter till våra kunder. På grund av detta kan våra kunder kontakta oss med en ren serviceförfrågan, men i slutändan kan samarbetet utvidgas till att omfatta leveransen av vidarebearbetade delkomponenter. 

Vi betjänar våra kunder i omfattande utsträckning allt från planering till montering. Vi erbjuder följande underleverantörstjänster:

 • Planering / 3D-utskriftstjänster
 • Maskinell bearbetning
 • Böjning
 • Svetsning
 • Målningsarbeten
 • Olika ytbehandlingar
 • Monteringstjänster

En öppen och ärlig underleverantör

Våra kunder har ofta valt oss till årets bästa leverantör. Vi har uppnått den här positionen genom att arbeta öppet och ärligt och genom att utveckla interaktionen med våra kunder.

I vårt samarbete har allt sin början i sakkunnig planering. Med god planering kan vi hjälpa våra kunder till exempel med valet av produktionsmetoder och effektiv användning av material.

I vår offerberäkning har vi standardiserat de parametrar, på vilka priset baseras. På så sätt vet våra kunder i princip genast vad kostnaderna kommer att vara.

Vårt öppna verksamhetssätt har lett till långvariga partnerskap med våra kunder. Vi känner våra kunder och de känner oss, vilket möjliggör ett smidigt, felfritt och effektivt samarbete.

 Referenser

Exemplen på typen av helheter vi tillverkar omfattar:

 • fasadplåtar för hotell
 • inredningsdetaljer i lyxiga kryssningsfartyg
 • komponenter för utrustning för vattenframdrivning
 • olika flänslösningar för dieselmotorer
 • isolerande paneler för transformatorer

En av de största utmaningarna i vår historia har varit fasadarbetena för Scandic Hotel vid Simonplatsen i Helsingfors centrum. Vi skar för projektet hundratals aluminiumplåtar, som pryder en av de mest synliga byggnaderna i vår huvudstad.

Även de av  Alucar Oy tillverkade timmerbilarna innehåller flera olika produkter som vi levererar till dem. Förutom själva skärningen innehåller Alucars produkter olika nivåer av vidarebearbetning såsom gängskärning, böjning och ytbehandling.

Dessutom är SOP-Metal en av våra största kunder. Produkterna vi skär via vårt moderföretag används i stor utsträckning inom el- och energibranschen.