Referenser

Referenser

UltraCut Ab har under årens lopp utvecklats till underleverantören för krävande projekt

En underleverantör med verksamhet i den omedelbara närheten av med finländska mått mätta jättelika fabrikskomplex såsom Wärtsilä och ABB måste garantera en hög kvalitet, flexibilitet och en servicehelhet som tillfredsställer kunderna. Vårt företag har under årens lopp uppnått en position som underleverantör för krävande projekt.

Vattenskärningsmetoden har använts i samband med ett flertal krävande material, allt ifrån planeringsskedet ända till efterbearbetningen. Våra arbeten har resulterat i hotellfasader, interiörer i lyxkryssare, bogseringsanordningars komponenter, dieselmotorers flänsar, isolerings-skivor i transformatorer osv.

En av de största utmaningarna i vår historia har varit fasadarbetena för Scandic Hotel vid Simonsplatsen i Helsingfors centrum. UltraCut använde sig av vattenskärningteknik för de hundratals aluminiumplåtar som nu pryder en av de mest synliga byggnaderna i vår huvudstad.

Vi ger gärna tilläggsinformation om våra tidigare projekt. Kontakta oss!