Vattenskärningsteknik

Vattenskärningsteknik

Metoden möjliggör effektiva men säkra skärningsarbeten från Vasa till övriga Finland

Vasaföretaget och specialisten på vattenskärning, UltraCut Ab, har jobbat med tekniken sedan den infördes. Vattenskärningstekniken lämpar sig för så gott som alla material, både mjuka och hårda. I praktiken är det lättare att räkna upp de material, för vilka vattenskärning inte kan tillämpas. Till de mjuka materialen som kan skäras med hjälp av en stråle rent vatten räknas plywood, glasfiber, plast, gummi, tätningsmaterial osv.

När tjocklek och densitet i materialet ökar, skär man med hjälp av abrasivmedel. Denna metod innebär att vatten blandas med mycket fin sand, vilket mångdubblar vattenstrålens skärningsförmåga. På detta sätt kan man skära de flesta hårda material såsom stål, koppar, aluminium, glas, olika stenarter osv.

Vattenskärningsmetoden är miljö- samt materialvänlig, med många fördelar

Vattenskärning har varit lösningen på problem som har uppstått i samband med andra skärningsmetoder! Vattenskärning är mycket skonsamt mot materialen. Råvarans ursprungliga egenskaper förblir oförändrade under bearbetningen och därefter. Materialet upphettas till exempel inte under processen. En av de viktigaste faktorerna är även den precision som uppnås vid skärningen. Materialets yta skadas inte och det böjs heller inte. Komplexa geometriska skärningar med hjälp av vattnet är enkla och snabba.

Behandlingshastigheten vid vattenstråleskärning är inte densamma som vid gasplasma eller laser, men det kompenseras genom en ökning av munstycken, och ett minskat behov av efterbearbetning. I de flesta fall behövs inte ens någon efterbearbetning, om det inte uttryckligen önskas. Diametern på den rena vattenstrålen är som minst 0,05 mm, och vid användning av abrasivmedel 0,9 mm.

Kontakta pionjären inom vattenskärningsteknik

Kontakta oss och be om information om vattenskärning för ditt projekt! Vi har använt oss av tekniken för bland annat hotellfasader, interiörer i lyxkryssare, bogseringsanordningars komponenter, dieselmotorers flänsar, isolerings-skivor i transformatorer osv. Vår verksamhet finns i Vasa, men vårt betjäningsområde utsträcker sig till hela landet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar baserade efter kundernas behov.

Vi använder oss av nedanstående maskinella utrustning:

Skärbord vattenstråle:

 • Skärområde 1500 mm x 3000 mm
 • Antal munstycken 4 st
 • Möjliga material: glasfiber, plast, gummi, plywood...

Skärbord abrasivmedel 1:

 • Skärområde 3050 mm x 6050 mm
 • Antal munstycken 4 st
 • Möjliga material: aluminium, stål, koppar, mässing, sten, glasfiber...

Skärbord abrasivmedel 2:

 • Skärområde 2100 mm x 4500 mm
 • Antal munstycken 3 st
 • Möjliga material: aluminium, stål, koppar, mässing, sten, glasfiber...

Sugkoppslyftkran:

 • Sugkoppens lyftkapacitet 2000 kg
 • Skivorna repas inte!
 • Hall-lyftkran 10000 kg

Slutbearbetning

 • För metalldelar (lösgör rost och eliminerar vassa kanter)
 • Behandlingsbara delars storlek max. 250x250 mm