Verksamhetsmodell

Verksamhetsmodell

Vår verksamhet baserar sig på öppenhet samt ett ärligt och nära samarbete med kunden

Våra kunder har ofta utnämnt oss till årets leverantör. Vi har nått denna position genom att agera öppet och ärligt, och genom att utveckla ett nära samarbete med kunden.

Allt samarbete får sin början med skicklig planering, vilket möjliggör effektiv användning av materialen. Offerterna beräknas enligt standardiserade parametrar på vilka priserna baseras. Våra kunder får direkt kännedom om kostnaderna. Den öppna verksamheten har lett till långsiktiga samarbeten, där affärsmetoderna är välbekanta och allting kan löpa smidigt, felfritt och effektivt.

Ett service-koncept utgående från kundens behov

Vi anpassar våra tjänster efter omfattningen av kundens behov. Ofta börjar samarbetet med enbart vattenskärning, men kan omfatta olika skeden av efterbearbetning, såsom maskinbearbetning, bockning, svetsning, målning och olika ytbehandlingar. I dagsläget har vi även möjlighet att hjälpa till med design, vilket innebär att produktionen snabbas upp ytterligare.

Utmärkta nätverk möjliggör helhetstjänster

I Vasa finns en kombination av både små och medelstora leverantörer, vilket möjliggör för stora företag att effektivt använda sig av lokal expertis. UltraCut Ab har svarat på utmaningen genom att bilda ett nätverk av företag i olika branscher och därmed kunna betjäna sina kunder med helhetslösningar.

Intresserad av våra tjänster? Be om information om vattenskärning för ditt projekt! Bekanta dig även med teknik-delen där metoden och dess möjligheter beskrivs närmare.